Fair Grounds Foundation in cijfers

In samenwerking met lokale aannemers zijn er al veel mooie projecten gerealiseerd.

6 Kinderdagverblijven
3 Speeltuinen
1 Apotheek
1 Community Center

Projectkeuze

De Fair Grounds Foundation is een initiatief van Axxent Masters in Tea. De stichting streeft ernaar om de woon-, werk- en leefomstandigheden in productielanden van thee te verbeteren.

De keuze voor projecten gaat altijd in overleg. Nadat er een keuze gemaakt is, wordt de eigenaar van de theeplantage gevraagd een investeringsplan op te stellen en zich te committeren aan een zorgvuldige uitvoering van het project. Daartoe wordt vaak ook een kleine financiële bijdrage gevraagd van de eigenaren van de plantage.

Partnership en lange termijn samenwerking staat bij alle projecten voorop.

Projecten

De Fair Grounds Foundation is in 2009 opgericht om iets terug te kunnen doen voor de families op en rondom de tea estates. De afgelopen jaren zijn in Sri Lanka verschillende projecten gerealiseerd. Sinds 2021 zijn we ook in India gestart met projecten vanuit de Fair Grounds Foundation, waaronder de bouw van een apotheek.

Je hoeft zoiets niet te doen. Je kunt lokaal produceren, want de thee zelf is van topkwaliteit. En de kennis ook. Maar de omstandigheden zijn dat nog niet. Dan kun je je schouders ophalen. Maar je kunt er ook voor kiezen om daar wel wat aan te doen. De mensen met wie je samenwerkt een betere toekomst bieden.
Pim Oostrom | Directeur Axxent Masters in Tea